Protocol Corona

Protocol buurtbemiddeling Sterker voor fysieke gesprekken op vaste en veilige locaties.
(Bronnen: CCV, RIVM, Sociaal werk Nederland, Coronanieuwsbrieven Sterker)

Reglementen:

 1. Coördinatoren vragen de buurtbemiddelaars (altijd twee per melding) of ze gezond zijn
 2. Beiden moeten met "ja" antwoorden, dit wordt vlak voor het gesprek nogmaals herhaald
 3. De bemiddelaars checken vooraf of partijen gezond zijn, de gezondheidscheck wordt vlak voor het gesprek nogmaals herhaald.
 4. De bemiddelaars vragen partijen of ze akkoord gaan met fysieke ontmoeting op neutraal terrein.
 5. De buren wordt gevraagd 5 minuten na elkaar binnen te komen (tijd wordt genoemd op de brief).
 6. Buurtbemiddeling informeert schriftelijk de partijen over de regels die in acht moeten worden genomen, de regels staan ook op de website buurtbemiddelingsterker.nl
 7. Coördinatoren verzorgen een ruimte die groot genoeg is om onderstaande regels in praktijk te kunnen brengen. Spreekkamer en de tafel moeten groot genoeg zijn.
 8. Indien beide buren afspraken op papier willen maken, hou rekening met de hygiëne.

De beide partijen/buren krijgen bij een persoonlijk gesprek op locatie vooraf een bevestigingsbrief waarin zij ook worden geïnformeerd over de criteria van het gesprek en dat ze deelnemen op eigen risico en op vrijwillige basis en de maatregelen die gelden. De brief wijst erop dat ze instemmen met de maatregelen door op de afspraak te verschijnen.

De regels zijn:

A. Kom op tijd, niet te vroeg, niet te laat.

B. Houd te allen tijde afstand van minstens 1,5 meter.

C. Betrokkenen kunnen daarom alleen één voor één binnenkomen en de routing volgen die de buurtbemiddelaars aangeven

D. Betrokkenen dienen daarom plaats te nemen aan de bemiddelingstafel met minimaal 1,5 meter tussenruimte met elke andere deelnemer. Personen die in hun thuissituatie geen afstand houden hoeven dat hier ook niet

E. Als u een mondkapje wilt dragen is dat toegestaan.

F. Fysiek persoonlijk contact is niet toegestaan

G. Betrokkenen houden jassen en/of tassen bij zich zodat ook geen contact is met andermans eigendommen

H. Er worden geen consumpties aangeboden maar een flesje water mag iedereen zelf meenemen.

I. Betrokkenen nemen een eigen pen mee.

 

Bij het begin van het bemiddelingsgesprek worden twee (extra) omgangsregels benoemd:

(1) niet met stemverheffing spreken (i.v.m. speekseldruppels)

(2) ieder blijft gedurende de bemiddeling zitten.

Als een deelnemer verschijnselen vertoont die op een corona-infectie wijzen of gedrag vertoont dat het risico op besmetting vergroot, wordt de bemiddeling gestaakt. Dit is aan het oordeel van de buurtbemiddelaars.

 

Verdere richtlijnen:

 • De ruimte is groot genoeg om voldoende afstand te bewaren op minimaal 1,5 meter
 • De ruimte wordt voldoende gereinigd en geventileerd
 • Betrokkenen desinfecteren/wassen nogmaals bij binnenkomst hun handen
 • Er is desinfectans op de bemiddelingstafel aanwezig
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Schud geen handen.
 • Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet; vermijd het toilet op locatie.
 • Vermijd liften; anders maximaal 2 personen per lift
 • Was voorafgaand aan het bezoek thuis je handen met zeep, minimaal 20 seconden.