Aanmelden als vrijwilliger?

Als u vrijwillige buurtbemiddelaar wilt worden, dan kunt u dit kenbaar maken via:

Alle bemiddelaars krijgen een training, hebben eens in de 6 weken een teamvergadering en maken deel uit van een enthousiast en deskundig team.