Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt om buren weer bij elkaar te brengen.

Goed opgeleide vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. Dat gebeurt meestal op een neutrale plaats. De buurtbemiddelaars helpen met dit gesprek. Zij zijn neutraal en geven geen oordeel.

De buurtbemiddelaars, die uiteraard geheimhoudingsplicht hebben, proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Binnen een termijn van zes weken na het bemiddelingsgesprek bellen de bemiddelaars beide buren nog eens op om te horen of de gemaakte afspraken goed zijn verlopen.

Een korte uitleg over buurtbemiddeling  kunt u hier vinden in de volgende talen: Engels, Frans, Pools, Spaans, Turks, Arabisch, Tigrinya en Berbers of klik op onze folder hieronder. Kijk voor de Duitse vertaling hier. Kijk voor de Russische vertaling hier. Kijk voor de Roemeense vertaling hier. Kijk voor de Portugese vertaling hier. Kijk voor de Italiaanse vertaling hier. Kijk voor de Bulgaarse vertaling hier. Kijk voor de Zweedse vertaling hier. Kijk voor de Finse vertaling hier. Kijk voor de Farsi vertaling hier. Kijk voor de Somalische vertaling hier. Kijk voor de Hindi vertaling hier. Kijk voor de Urdu vertaling hier. Kijk voor de Gujarati vertaling hier

Sterker Folder BuurtBemiddeling     Sterker Folder BuurtBemiddeling

Buurtbemiddeling is ook in beeld gebracht. Zie hieronder de video.