Wie zijn de buurtbemiddelaars?

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers

Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken.

Bij ieder conflict dat in aanmerking komt voor buurtbemiddeling schakelt de coördinator twee vrijwilligers in. Met de betrokken partijen wordt contact gelegd en deze moeten beiden vrijwillig deel willen nemen aan een gesprek en de wil hebben om de problemen op te lossen.