Wie kunnen buurtbemiddeling inschakelen?

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren kan zichzelf voor buurtbemiddeling aanmelden of om advies vragen. Woningcorporaties, politie, hulpverlening en andere organisaties kunnen ook kwesties aanmelden. Buurtbemiddeling is voor de gebruikers een gratis dienst. Van belang is een vroegtijdige aanpak van problemen voordat deze geëscaleerd zijn.

Buurtbemiddeling kan niet worden ingeschakeld bij conflicten waarbij sprake is van verslavingsproblematiek, psychiatrie, criminaliteit, buitensporige agressie of familieproblemen. Daar zijn andere hulpinstanties voor.